Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

pengin
12:42
Bo tak naprawdę nie da się poznać drugiego człowieka. Nie do końca.
— Eric Lindstrom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakapitandziwny kapitandziwny
pengin
12:41
4782 973e 420
Reposted fromnyaako nyaako vianaiwna naiwna
pengin
12:41
2261 fbd2 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaiwna naiwna
12:40
0215 a52b 420
pengin
12:40
6518 a719 420
Reposted fromkatastrofo katastrofo vianaiwna naiwna
pengin
12:39
9121 fa22 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPoranny Poranny
12:38
pengin
12:38
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viaAmericanlover Americanlover
pengin
12:37
4168 3428 420
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
12:37
pengin
12:36
pengin
12:36
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapollywood pollywood
pengin
12:36
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapollywood pollywood
pengin
12:35
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viapollywood pollywood

June 27 2017

pengin
19:28
9706 2d29 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pengin
19:28
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapandorcia pandorcia
pengin
19:28
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapandorcia pandorcia
pengin
19:28
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak

June 22 2017

16:15
3162 391e 420
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viatarczyn tarczyn
pengin
16:15
Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl