Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

pengin
20:49
pengin
20:37
„W moim sercu też są blizny, równie grube, równie szpecące jak te na twarzy. Wiem, że są. Mam jednak nadzieję, że pozostała tam jakaś niezmieniona tkanka, miejsce, gdzie może pojawić się i rozlać miłość. Mam taką nadzieję.” 
— Gail Honeyman Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
pengin
20:37
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
pengin
20:34
8653 ae7b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
pengin
20:33
9910 8f98 420
Reposted fromheroes heroes viaburnmyshadow burnmyshadow
pengin
20:33
8306 e724 420
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
pengin
20:33
pengin
20:33
9620 c072 420
Moai Head, Easter Island
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMezame Mezame
pengin
20:33
9589 a81b 420
Mardalsfossen, Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMezame Mezame
pengin
20:32
5963 15bd 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viascorpix scorpix
20:31
20:31
0806 259f 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viascorpix scorpix
pengin
20:31
4438 a368
Reposted fromunforgiving unforgiving viascorpix scorpix
pengin
20:31
2244 6fc8 420
Reposted fromdulce dulce viascorpix scorpix
pengin
20:31
8515 e1e4 420
Reposted fromnoniewiem noniewiem viascorpix scorpix
pengin
20:31
6872 31e1 420
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid viascorpix scorpix
pengin
20:31
8168 3cd2 420
Reposted fromthesmajl thesmajl viascorpix scorpix
pengin
20:31
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viascorpix scorpix
pengin
20:30
8845 5dde 420
Reposted fromutoopia utoopia viascorpix scorpix
pengin
20:30
9870 1f95 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl