Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

pengin
19:14
1870 ce5e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
pengin
19:13
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viahormeza hormeza
pengin
19:13
2014 bfb9 420
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
pengin
19:13
4816 22f0 420
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza

January 21 2018

pengin
22:57
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaDzessik Dzessik
pengin
22:57
9150 d084 420
Reposted frommakle makle viaDzessik Dzessik
pengin
22:57
pengin
22:54
5324 9642 420
pengin
22:54
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— "Dr House"
Reposted fromzabka zabka viacammycat cammycat
pengin
22:53
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
pengin
22:53
1392 c77c 420
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viaSenyia Senyia
pengin
22:53

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

pengin
22:53
3916 8195 420
Reposted fromDamnjan Damnjan viaodyssey odyssey
22:53
8391 8666 420
Reposted fromerial erial viaSenyia Senyia
pengin
22:52
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
pengin
22:52
7855 06b9 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viatishka tishka
pengin
22:51
0910 b083 420
Reposted fromdreamadream dreamadream viaRekrut-K Rekrut-K
pengin
22:48
5210 dad3 420
Reposted fromAlcea Alcea viaMezame Mezame
pengin
22:48
7034 a7e7 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMezame Mezame
pengin
22:46
Człowiek to nie koło o jednym centrum, ale raczej elipsa o dwóch ogniskach. Jednym są fakty, drugim - idee. 
— Nędznicy, Wiktor Hugo
Reposted fromfatique fatique viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl