Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

pengin
22:59
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaiwna naiwna
pengin
22:59
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vianaiwna naiwna
pengin
22:59
Pragnę Cię. Twej duszy, Twego serca, Twego ciała. Chcę poczuć, że żyję.
Reposted fromsoftboi softboi viapollywood pollywood
pengin
22:58
2281 7132 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viapollywood pollywood
pengin
22:39
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viaOnly2you Only2you
pengin
21:42
2336 7941 420
Reposted fromcontigo contigo viaAmericanlover Americanlover
pengin
21:42

Kiedy myślisz, że to już koniec, pojawia się nadzieja. Kiedy nadzieję już masz, pojawia się koniec.

 

— true
Reposted fromchocoway chocoway viaOnly2you Only2you
pengin
21:41
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.
pengin
21:41
5626 0ca3 420
Reposted frombrainless brainless viahormeza hormeza
pengin
21:41
0304 abed 420
Reposted fromhissyfit hissyfit viahormeza hormeza
pengin
21:41
2189 c2bf 420
Reposted fromrisky risky viahormeza hormeza
pengin
21:40
4179 4abb 420
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viahormeza hormeza
pengin
21:40
5542 fe4e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
pengin
21:40
9728 e58f 420
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viahormeza hormeza
pengin
21:40
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
pengin
21:40
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viahormeza hormeza
pengin
21:40

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
Reposted frommercurygirl mercurygirl viahormeza hormeza
pengin
21:35
4093 c5dc 420
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
pengin
21:35
pengin
21:35
Reposted fromshakeme shakeme viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl