Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

pengin
04:20
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.
pengin
04:18
Tak już robimy. Uciekamy i leczymy rany. Robimy, co możemy, żeby to zamaskować i pozbyć się tego uczucia, ale to nie jest normalne. Powinniśmy coś czuć. Powinniśmy czuć. Miłość, nienawiść, ból. Przechodzić przez żałobę i załamanie. Być zrujnowanym i odbudować się, żeby potem znowu się zniszczyć. To ludzkie. To nasza ludzkość, to sprawia, że żyjemy. O to właśnie chodzi. W tym rzecz, żeby tego nie omijać. Nie tłumić tego w sobie. 
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pengin
04:15
5620 9a96 420
Reposted fromcaraseen caraseen viasmutnazupa smutnazupa
pengin
04:14

Wyjątkowość nie polega na idealności.

pengin
04:14
0032 fb7e 420
Reposted fromsweet18 sweet18 viaxhiatusx xhiatusx
04:08
pengin
04:08
(15) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath

June 10 2015

pengin
01:11
Reposted fromshakeme shakeme viaszpaqus szpaqus
pengin
01:10
3968 07a2 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
pengin
01:10
1084 b743 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
pengin
01:10
1343 4023 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
pengin
01:10
2080 bf6f 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
pengin
01:09
3918 83de 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
pengin
01:09
Sad tree | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaa-antimatter a-antimatter
pengin
01:09
Jedno jest pewne: im milsza jesteś, tym bardziej dostajesz po dupie.
— prosta, życiowa zasada.
Reposted fromefemeryda efemeryda vialosiek losiek
pengin
01:09
6490 3eb5 420
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna vialosiek losiek
pengin
01:08
6932 2c59 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialoveproof loveproof
pengin
01:08
I could express it better in a letter
— "Anna Karenina" (retold by Rosemary Edmonds)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialoveproof loveproof
pengin
01:08
Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry
— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl