Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

pengin
07:50
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamessa messa
pengin
07:49
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
pengin
07:48
Ba, ale komu się chce rozmawiać o mnie. Mnie na pewno nie. Znudziłem się sam sobie. Najchętniej bym uciekł od siebie. Lecz wszędzie czyhają na mnie tacy nudziarze jak ja.
— Tadeusz Konwicki

April 20 2017

pengin
11:59
8123 cb08 420
Reposted fromMuppet Muppet viascorpix scorpix
pengin
11:58
6880 c9be 420
Reposted fromshar17666 shar17666 viahormeza hormeza

April 17 2017

pengin
18:15
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
pengin
18:15
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viamamzawieszke mamzawieszke
pengin
18:14
Reposted from1911 1911
18:13
5540 f054 420

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack vialifeistragic lifeistragic
pengin
18:12
0523 f0b1 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viapolciak polciak
18:12
8613 0665 420
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
pengin
18:11
3384 5eae 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxhiatusx xhiatusx
pengin
18:09
7055 cfb6 420
Reposted fromkyte kyte viazanetaqueell zanetaqueell
pengin
18:08
4372 d746 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszpaqus szpaqus
18:07
5208 9929 420
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaszpaqus szpaqus
18:06
7194 b80e 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaszpaqus szpaqus

June 15 2015

pengin
04:20
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.
pengin
04:18
Tak już robimy. Uciekamy i leczymy rany. Robimy, co możemy, żeby to zamaskować i pozbyć się tego uczucia, ale to nie jest normalne. Powinniśmy coś czuć. Powinniśmy czuć. Miłość, nienawiść, ból. Przechodzić przez żałobę i załamanie. Być zrujnowanym i odbudować się, żeby potem znowu się zniszczyć. To ludzkie. To nasza ludzkość, to sprawia, że żyjemy. O to właśnie chodzi. W tym rzecz, żeby tego nie omijać. Nie tłumić tego w sobie. 
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pengin
04:15
5620 9a96 420
Reposted fromcaraseen caraseen viasmutnazupa smutnazupa
pengin
04:14

Wyjątkowość nie polega na idealności.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl