Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

pengin
20:12
6314 aa85 420
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
pengin
20:12
6284 fd48
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
pengin
20:12
pengin
20:12
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation viascorpix scorpix
pengin
20:12
5414 d926 420
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viascorpix scorpix
pengin
20:12
4242 110c 420
Reposted fromluron luron viascorpix scorpix
20:11
pengin
20:11
8588 519f 420
Reposted fromnazarena nazarena viascorpix scorpix
pengin
20:11
9289 fd4d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
20:11
2602 4923 420

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viascorpix scorpix
pengin
20:11
1602 64b7 420
Reposted fromsarazation sarazation viascorpix scorpix
pengin
20:11
6142 2640 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viascorpix scorpix
pengin
20:11
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
pengin
20:10
pengin
20:10
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapollywood pollywood
pengin
20:10
pengin
20:10
5581 b83f 420
Reposted frompastelowe pastelowe viaPoranny Poranny
20:10
pengin
20:09
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
pengin
20:09
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl