Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

pengin
06:17
9223 fdd9 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaszpaqus szpaqus
pengin
06:17
pengin
06:17
pengin
06:16
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaszpaqus szpaqus
pengin
06:16
4463 8908 420
pengin
06:14
1588 5465 420
Reposted fromdoener doener viaszpaqus szpaqus
pengin
06:13
6093 54c0 420
kek
Reposted fromKaviah Kaviah viaAmericanlover Americanlover
pengin
06:13
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viaAmericanlover Americanlover
pengin
06:13
4349 bd26 420
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
pengin
06:13
Reposted fromgruetze gruetze viaAmericanlover Americanlover
pengin
06:12
pengin
06:12
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viaAmericanlover Americanlover
pengin
06:12
0856 f1af 420
Reposted fromrudosci rudosci viaPoranny Poranny

June 02 2018

pengin
20:59
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
pengin
20:59
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viascorpix scorpix
pengin
20:58
Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
pengin
20:57
pengin
20:57
5887 f469 420
Reposted fromursa-major ursa-major viaAmericanlover Americanlover
pengin
20:54
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.  A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
pengin
20:54
4914 15bc 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl