Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

pengin
22:18

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
pengin
22:17
5439 87b9 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolvide olvide
pengin
22:17
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viamessinhead messinhead
22:17
pengin
22:17
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaTakingControl TakingControl
22:16
8278 ee1d 420
Reposted frombrumous brumous viaabstractionn abstractionn
pengin
22:16
4878 6343 420
Reposted fromzrazik zrazik viamessinhead messinhead
pengin
22:16
postaw litra pół na stół roztargajmy ból na pół
— Koniec Świata
Reposted fromaviee aviee vianoms noms
pengin
22:16
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
pengin
22:16
0707 538d 420
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaKerisha Kerisha
pengin
22:15
To nie jest Twoja praca, aby być wszystkim dla wszystkich, nie musisz imponować by być kochanym. Przestań się tak bardzo starać. Po prostu się pokaż i bądź prawdziwy. To wystarczy.
— Brooke Hampton
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapelletierine pelletierine
pengin
22:13
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
pengin
22:13
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie vialostindreams lostindreams
pengin
22:13
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
pengin
22:13
1680 2724 420
Reposted frommyrla myrla vianoticeable noticeable
pengin
22:13
0215 402d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaryjanejanis maryjanejanis
22:12
9742 c7e8 420
Reposted frombrumous brumous vialostindreams lostindreams
pengin
22:12
1226 bd6d 420
pengin
22:12
1334 e12e 420
Lu La Luna
Reposted fromEmisja Emisja viaGunToRun GunToRun
pengin
22:12
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl