Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

pengin
19:07
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahormeza hormeza
pengin
19:05
0683 2daf 420
pengin
19:04
Sukces nie lubi wewnętrznego monologu „o matko, jak mi się dziś nie chcę”, sukces lubi działanie. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMezame Mezame
19:04
1055 59f3 420
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaMezame Mezame
pengin
18:40
3138 b6f6 420
Reposted fromgrejfrut grejfrut viaMezame Mezame
pengin
15:04
Gdy kobieta odmawiając miłości, ofiaruje ci przyjaźń - nie traktuj tego jak odmowy; znaczy to, że chce postępować według kolejności.
— Molier
Reposted fromressacramiser ressacramiser viasection section
pengin
15:03
1275 6ef8 420
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaszpaqus szpaqus
pengin
15:02
2047 158d 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaszpaqus szpaqus
pengin
14:47
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaPoranny Poranny
14:46
6049 7e57 420
Reposted fromkattrina kattrina viatarczyn tarczyn
pengin
14:46
Zależy Ci i to Cię niszczy...
— i wszystko jasne...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatarczyn tarczyn
14:43
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viaPoranny Poranny

July 09 2017

21:07
1121 46a1 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaAmere Amere
20:48
pengin
20:48
2025 7a42 420
pengin
20:48
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaAmere Amere
pengin
20:42
5450 901d 420
Reposted fromhimym himym viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 28 2017

pengin
12:42
Bo tak naprawdę nie da się poznać drugiego człowieka. Nie do końca.
— Eric Lindstrom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakapitandziwny kapitandziwny
pengin
12:41
4782 973e 420
Reposted fromnyaako nyaako vianaiwna naiwna
pengin
12:41
2261 fbd2 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaiwna naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl