Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

pengin
21:25
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viaOnly2you Only2you
19:56
7056 d1ce 420
Reposted fromanananana anananana viaoversensitive oversensitive
pengin
19:56
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaconvoitise convoitise
pengin
19:55
9233 534c 420
pengin
19:20
9580 a19c 420
martystka
Reposted fromazalia azalia viapolciak polciak
pengin
19:19
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viapolciak polciak
pengin
19:19
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapolciak polciak
pengin
19:19
8602 84b6 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaMezame Mezame
pengin
19:19
pengin
19:19
4808 2d74 420
Reposted fromfilology filology viaMezame Mezame
17:58

May 21 2017

23:06
3652 d79e 420
Reposted frombpash89 bpash89 viaszpaqus szpaqus
pengin
23:02
pengin
23:01
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viahormeza hormeza
pengin
23:01
7668 afc9 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viahormeza hormeza
pengin
23:01
3474 ac02 420
Reposted fromsarazation sarazation viaMezame Mezame
pengin
23:01
5929 14fd 420
Reposted from-lexiie- -lexiie- viahormeza hormeza
23:00
0072 f8b2 420
23:00
0077 87d1 420

May 19 2017

pengin
20:51
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr vialisty-na-zupie listy-na-zupie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl