Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

14:49
9153 bc5c 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
14:49
9146 3016 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
14:49
9142 f927 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
pengin
14:48
5220 59b6 420
Reposted from3ch0 3ch0 viasputniksweetheart sputniksweetheart
pengin
14:48
2485 da7e 420
14:48
pengin
14:47
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viahormeza hormeza
14:45
7402 f8dd 420
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viahormeza hormeza
14:45
14:39
7583 e5b1 420

weheartdogs:

nothing has ever been more true

14:34
3312 4d95 420
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaPoranny Poranny
pengin
14:32
pengin
14:31
14:28
6951 82b0 420
Reposted fromjustadream justadream viaAmericanlover Americanlover
pengin
14:28
Okazuje się, że nawet najtwardsze kobiety miękną w obliczu miłości.
— "Seks w wielkim mieście"
Reposted fromranamali ranamali viaLisikont Lisikont
pengin
14:28
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaLisikont Lisikont
pengin
14:28

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viakapitandziwny kapitandziwny
pengin
14:27
1253 e410 420
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny
pengin
14:27
pengin
14:27
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl