Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

pengin
14:27
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaOnly2you Only2you
pengin
14:27
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaWilalena Wilalena
pengin
14:27
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaWilalena Wilalena

June 09 2017

19:55
8337 ccc9 420
pengin
19:55
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromsewinglover sewinglover viaMezame Mezame

June 07 2017

pengin
19:37
4610 43cd 420
naj.
pengin
19:37
7549 8a03 420
always
Reposted fromniee niee viavacannes vacannes
pengin
19:36
- Opisz siebie w trzech słowach.
- Jestem buntownikiem.
Reposted fromKisune Kisune viaOnly2you Only2you
19:36
19:35
2539 a432 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
19:34
2513 3398 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
19:31
6826 7d6b
Reposted fromAmericanlover Americanlover
pengin
19:31
2237 0266 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaxhiatusx xhiatusx
pengin
19:30
9017 1e04 420
samo życie :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakapitandziwny kapitandziwny
pengin
19:30
pengin
19:30
7608 f6d1 420
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaszpaqus szpaqus
pengin
19:28
7840 fe5d 420
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaxhiatusx xhiatusx
19:28
1097 2aa2 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaxhiatusx xhiatusx
19:27
Ja chcę tylko walczyć o miłość, bo nie da się zastąpić Ciebie kimkolwiek innym.
— Dzień #92
Adrian (via enuthi)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaxhiatusx xhiatusx

June 03 2017

pengin
21:25
1772 44de 420
Reposted fromLinaa Linaa viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl