Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

pengin
16:01
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahormeza hormeza
pengin
16:01
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahormeza hormeza
pengin
16:01
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahormeza hormeza
pengin
15:58
8209 ecb9 420
"Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie." - Szymborska w liście do Filipowicza
Reposted frompouler pouler viaMezame Mezame
15:57


Detail close-up of “Transference of the Muse” 
Reposted fromerithe erithe viahormeza hormeza
pengin
15:57
To fantastyczne, kiedy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana.
Reposted fromszalony-virus szalony-virus viahormeza hormeza
15:57
Reposted fromweheartit weheartit viahormeza hormeza
pengin
15:57

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
pengin
15:57
4608 51fd 420
Reposted fromgrarzynka grarzynka viahormeza hormeza

June 21 2017

pengin
17:00
4841 eba7 420
Reposted fromkaiee kaiee vialittlewhitelies littlewhitelies
pengin
16:43
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
pengin
16:43

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
pengin
16:42
5990 47b4 420
Reposted fromlaoculta laoculta vialittlewhitelies littlewhitelies
pengin
16:42
Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viakamykowata kamykowata
pengin
16:26
9838 0fae 420
Reposted frompersempre persempre viaszpaqus szpaqus
pengin
16:26
7069 d035 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaszpaqus szpaqus
pengin
16:26
8720 6888 420
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
pengin
16:25
Życie jest zbyt krótkie, aby żałować straconych szans i złych decyzji.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
16:25
Kry García Tumblr Instagram—EatSleepDraw is working on something...
Reposted fromcuty cuty viaPoranny Poranny
pengin
16:25
6417 e77d 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl