Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

pengin
19:35
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapolciak polciak
19:35
Reposted fromsadnessdove sadnessdove via1911 1911
pengin
19:33

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialoveproof loveproof
pengin
19:33
Pytała mnie, czy nie mógłbym kochać jej tak normalnie, jak inni ludzie. W sposób dojrzały, statecznie i spokojnie, a jak sytuacja tego wymaga, to nawet dyskretnie - bez wzdychania, jęków i wycia, które słychać przez ścianę. Nie potrafiłem. Pokochałem ją do szaleństwa, do zatracenia się i do wszystkich diabłw. Wyłem jak wilk, jak dzikie zwierzę, którym przez nią byłem.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompotatolovero potatolovero vialoveproof loveproof
pengin
19:33
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
pengin
19:33
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialoveproof loveproof

September 15 2017

pengin
16:08
pengin
16:08
7890 753f 420
16:08
pengin
16:07

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
pengin
16:06
pengin
16:06

September 14 2017

pengin
19:37
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatarczyn tarczyn
pengin
19:37
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pengin
19:37
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viatarczyn tarczyn
19:37
1503 17cf 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
19:37
1501 39a8 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
19:36
1491 bbd1 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
pengin
19:36
ciągle mi nie wychodzi nic w tym życiu..
— sialalala
Reposted fromstarryeyed starryeyed viatarczyn tarczyn
pengin
19:35
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl