Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

pengin
09:06
4782 973e 420
Reposted fromnyaako nyaako viaOnly2you Only2you
pengin
09:06
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pengin
09:06
6659 125a 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapolciak polciak
pengin
09:06
Bukiet w dłoniach mężczyzny to zły omen, bo zwykle oznacza, że chce albo za coś przeprosić, albo o coś poprosić.
— "Jaga" K.B. Miszczuk
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
09:05
1875 a797 420
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
pengin
09:05
Reposted frommr-absentia mr-absentia viascorpix scorpix
pengin
09:05
9412 a13a 420
Reposted fromOFFka OFFka viascorpix scorpix
pengin
09:04
8012 5421 420
Reposted fromzciach zciach viaszpaqus szpaqus
pengin
09:04
5586 b634 420
Reposted fromsoftboi softboi viaMezame Mezame
pengin
09:04
4298 43b7 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMezame Mezame
pengin
09:04
Reposted fromniente niente viapollywood pollywood
pengin
09:04
8788 1cc4 420
Reposted fromyikes yikes viapollywood pollywood
pengin
09:03
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viapollywood pollywood
pengin
09:03
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapollywood pollywood
pengin
09:03
Pocałował mnie i wiedziałam, że mnie zrujnował.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapollywood pollywood
09:03
4282 342f 420

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

pengin
09:03
8469 4aee 420
Reposted fromwyczes wyczes viapollywood pollywood
pengin
09:03
1708 3582 420
Reposted fromipo ipo viapollywood pollywood
pengin
09:03
pengin
09:03
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapollywood pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl