Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

pengin
00:00
4108 6410 420
Reposted fromslid0 slid0 viahormeza hormeza
pengin
00:00
6550 a165 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza

January 23 2020

pengin
23:59
9474 56b4 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
pengin
23:20
4850 2600 420
Reposted fromNocephya Nocephya viaPoranny Poranny
pengin
23:20
4981 b7e7 420
We belong to this universe. 
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaOnly2you Only2you

January 22 2020

pengin
22:57
8138 26df 420
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
pengin
22:57
znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach
— Jeremi Przybora
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
pengin
22:56
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
pengin
22:56

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viahormeza hormeza
pengin
22:56
5552 fd4a 420
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
pengin
22:56
pengin
22:56
pengin
22:56

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viahormeza hormeza
pengin
22:56
8706 4abe 420
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
pengin
22:55
0942 31b3 420
Reposted fromregcord regcord viahormeza hormeza
pengin
22:55
9865 432d 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viahormeza hormeza
pengin
22:55
8399 a215 420
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viahormeza hormeza
pengin
22:55
2494 b0c4 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
pengin
22:55
Poszedłem i przed zakrętem zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
pengin
22:55
7689 76b3 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl